Ultraglozz® Superpolish i hemmet

polish500ml-2

  • På köcksluckor
  • På marmor
  • På badrumskakler mot kalkavlagringar.
  • På silver samt mässings- och kopparsaker
  • Förseglar speglar, så fingermärken undviks. Skall först ”lakrengöras” innan förseglingen. Båda gångerna med UltraGlozz® Superpolish
  • På rostfria stålytor, t.ex. i köket. Detta kräver en polermaskin. Följ bruksanvisningen noga. När andra lagret torkas av kommer Du säkert att se en  ”regnbågshinna” på ytan. Låt det sitta i ca. en timme. Polera därefter med en ren och torr svamp på polermaskinen. Ytan är nu skinnande blank. OBS !! Får inte användas på borstat stål – UltraGlozz® Superpolish vill sätta sig i porarna.
  • Keramiska spisar – på samma sätt som med speglar.
  • På swimmingpoolen för att underlätta avlägsnandet av alger.

Observera !

  • UltraGlozz® Superpolish är en effektiv rengörare. Därför kan färgen på en del dekaler, oftast ej lakerade, försvinna
  • UltraGlozz® Superpolish kan göra det svårt att montera dekaler eftersom dom kan ha svårt att fästa

Bemärka att ytan blir mycket hal. Undvik UltraGlozz® Superpolish på ställen som av säkerhetsskäl inte bör vara hala.

 
You are here: HomeUltraGlozz® SuperpolishUltraglozz® Superpolish i hemmet
www.ultraglozz.com