Super Lube®

fire-grease-fritlagt-300-2CanManSuper Lube kan användas till många smörjuppgifter – bl.a. på bilar, cyklar, lås, båtar, motorcyklar, fiskeruller, vapen och överallt i hemmet och industrin.

Super Lube täcker 95% av alla smörjbehov. För industrin betyder detta färre lagerkostnader och ett betydigt mer överskådligt smörjmedelprogramm

Super Lube tilhör den nyaste generationen av smörjmedel – den syntetiska. Syntetiska smörjmedel är konstgjorda och indehåller därför inte som mineralska oönskade orenheter

Super Lube innehåller PTFE och används av ledande industriföretag över hela världen

 
You are here: HomeSuper Lube®
www.ultraglozz.com